هفتاد و هشتمین نفس ...

دلم عجیب تنگ شده ...


برای تمام لحظه هایی ...


که دلت عجیب برایم تنگ میشد !...

 

/ 3 نظر / 10 بازدید
ناعمه

آنکه می گوید زندگی گذشته است مرده آنهم که می گوید زندگی در راه است باخته زندگی اکنون است همین لحظه زندگی است.!!! [قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب]

الف-سین

درود بر شما زیبا بود پیش ما هم بیا