104

امروز ، جلوی آینه ...

 

سه تار موی سفید توی سرم پیدا کردم ...

 

اولی ... اینجا ...

دومی ... اینجا ...

 

و سومی :

همان جایی که یک بار انگشتت را فشار دادی ...

 

و گفتی :

من عاشقتم اینو تو مغزت فرو کن ...

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید