هفتاد و دومین نفس ...

بگو تو هم دلت تنگ است ، مثل من ...


باور کن بعضی حرفها را باید زد ...


حتی اگر تکراری باشند !...

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
ناعمه

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] همش فدای معرفتت عززززززززززززززززززززززززززززززززززززززیزم[ماچ]