بیست و هفتمین نفس ...

بر روی نیمکت اولین قرارمان ...


جای تو نشسته ام ...!


تا جای خودم خالی باشد ...!!!

 

 

/ 6 نظر / 7 بازدید
دعا

....... دعا زبان مطمئن برای سخن گفتن با خدا ....... دعای مخصوص خود را سفارش دهید. در جلد چوبی ظریف و زیبا ---- در هفت موضوع مهم و اصلی ---- ---- www.1001arezoo.blogfa.com ----

حس________تنهایی

ایـن شـعرهـا را همـــین حــــــالا بـخوان وگـرنـه بعـــــدهـــــا ... بـاورت نمی شود ! هـنگـام سرودن ِ آن چـگونـه ... دیــوانه وار عـاشقـت بـوده ام !!!

shaghayegh

akhey azizam,bazi shode ye nafare.[ناراحت]