نود و نهمین نفس ...

ارزان تر از آنچه که فکرش را بکنی بودی !...


ولی ...


برای من ، گران تمام شدی !!!...

 

/ 1 نظر / 24 بازدید

البته من ننوشتما یکی برام فرستاده ممکنه مسخره به نظر بیاد ولی واقعا اتفاق میافته!می خوای صورت کسی رو که واقعا دوست داره ببینی؟اینو به 10 نفر بفرست بعد برو به ادرس http://amour-en-portrait.ca.cx/(این یه بازی فرانسویه)صورت کسی که دوست داره ظاهر میشه خطر سوپریز شدن!(تقریبا 90%شبیه).