چهل و چهارمین نفس ...

ببخش ...


امشب بی اجازه ، باز دلتنگت شدم !...


کاش ... کمی ... فقط کمی ...


عطر آغوشت را برایم مسیج می کردی !!!...

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
kimiya

خیلی خومشله![گل] عسیسم وب زیبایی داری مخصوصا آهنگ وبت خیلی رمانتیکه به منم سر بزن اگه با تبادل لینک هم موافق بودی در خدمتم[گل][ماچ][خداحافظ]