پنجاه و چهارمین نفس ...

نبودن هایم را با خاطراتی سر کن که یاد مرا بر باد داد !...


من و تو ...


دیگر ، ما ، نمیشویم ...

 

/ 4 نظر / 5 بازدید
Yousef

[گل] ممنون که اومدی دوباره

شفیق

مــــــاه همیشه پشت ابر نمی ماند گاهی … پشت دستهای توست وقتی گریه می کنی ..!!